جهت مشاهده ویدئو معرفی هر یک از دوره‌های آزمونی، بر روی عکس کاور دوره مربوطه کلیک کنید.

هزینه اصلی دوره طلایی ۱۰ میلیون تومان

که با تخفیف ۸.۵ میلیون تومان به صورت نقدی

و ۹.۵ میلیون تومان به صورت اقساط( در ۳ قسط) است.

اقساط دوره طلایی:

قسط اول ۴ م تومان هنگام ثبت نام
قسط دوم ۳ م تومان یک ماه پس از ثبت‌نام
قسط آخر ۲.۵ م تومان سه ماه پس از ثبت نام

هزینه اصلی دوره طلایی ۷ میلیون تومان

که با تخفیف ۵.۵ میلیون تومان به صورت نقدی

و ۶.۵ میلیون تومان به صورت اقساط( در ۳ قسط) است.

اقساط دوره نقره‌ای:

قسط اول ۳ م تومان هنگام ثبت نام
قسط دوم ۲ م تومان یک ماه پس از ثبت‌نام
قسط آخر ۱.۵ م تومان سه ماه پس از ثبت نام

هزینه اصلی پکیج نخبگان وکالت ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان است که با تخفیف ۷۰۰ هزار تومان ارائه می‌شود.

هزینه اصلی دوره سردفتری ۳ م تومان است که با تخفیف ۵۵۰/۰۰۰ تومان ارائه می‌گردد.

هزینه اصلی دوره تندخوانی ۶۰۰ هزار تومان است که با تخفیف ۴۸۰ هزار تومان ارائه می‌گردد.